דף נסיון 1

הורדת ספר

זה דף נסיון המהווה שלב ראשון ב Funnel! בדף הזה יש שני כפתורים שעושים משהו שאנו מעוניינים לעקוב אחריו.

כפתור בננה

כפתור אבוקדו

עכשיו בוא נעבור לשלב 2 – לחץ כאן

זה דף נסיון המהווה שלב ראשון ב Funnel! בדף הזה יש שני כפתורים שעושים משהו שאנו מעוניינים לעקוב אחריו.

כפתור בננה

כפתור אבוקדו

עכשיו בוא נעבור לשלב 2 – לחץ כאן