WCA

הורדת ספר

WCA זה ראשי תיבות של Website Custom Audience. בעת בניית קמפיינים פרסומיים בפייסבוק, ניתן לייצר קהל מותאם אישית (Custom Audience) המבוסס על משתמשים שכבר היו באתר שלך ונצבעו על ידי הפיקסל של פייסבוק.

תגובות

WCA זה ראשי תיבות של Website Custom Audience. בעת בניית קמפיינים פרסומיים בפייסבוק, ניתן לייצר קהל מותאם אישית (Custom Audience) המבוסס על משתמשים שכבר היו באתר שלך ונצבעו על ידי הפיקסל של פייסבוק.