Unique Pageviews

הורדת ספר

מספר הדפים שנצפו באתר באופן ייחודי. לדוגמא: אם גולש ביקר בשלושה דפים, והדף הרביעי שהגולש רוצה לעבור אליו הוא למעשה דף שהוא כבר היה בו, אז הערך יהיה 3, כלומר שלושה דפים ייחודיים, ולא 4. על מנת לספור סך כולל של צפיות בדפים, כולל צפיות חוזרות בדפים שכבר נצפו, ניתן להתייחס למדד Pageviews.

למדד זה קוראים לעיתים גם Unique Views.

 

תגובות

Please Post Your Comments & Reviews

האימייל לא יוצג באתר.

מספר הדפים שנצפו באתר באופן ייחודי. לדוגמא: אם גולש ביקר בשלושה דפים, והדף הרביעי שהגולש רוצה לעבור אליו הוא למעשה דף שהוא כבר היה בו, אז הערך יהיה 3, כלומר שלושה דפים ייחודיים, ולא 4. על מנת לספור סך כולל של צפיות בדפים, כולל צפיות חוזרות בדפים שכבר נצפו, ניתן להתייחס למדד Pageviews.

למדד זה קוראים לעיתים גם Unique Views.