Time On Page/Site

הורדת ספר

זמן השהייה של הגולשים באתר. ניתן לראות ערך זה גם בדפים ספציפיים וגם עבור האתר כולו או חלקים ממנו (למשל זמני השהייה של כל הגולשים שהגיעו ממילת מפתח מסויימת) שימו לב שרוב מערכות האנליטיקס לא יכולות למדוד את זמן השהייה בדף האחרון בו הגולש נמצא, ולכן הוא אינו מצטבר לסכומים הכלליים.

תגובות

זמן השהייה של הגולשים באתר. ניתן לראות ערך זה גם בדפים ספציפיים וגם עבור האתר כולו או חלקים ממנו (למשל זמני השהייה של כל הגולשים שהגיעו ממילת מפתח מסויימת) שימו לב שרוב מערכות האנליטיקס לא יכולות למדוד את זמן השהייה בדף האחרון בו הגולש נמצא, ולכן הוא אינו מצטבר לסכומים הכלליים.