Source

הורדת ספר

מציין את שם האתר שייצר תעבורה לאתר או לדף נחיתה, בין אם הוא מנוע חיפוש או אתר מקשר. למשל, אם התעבורה מגיעה ממנועי חיפוש שונים, אז מקורות התעבורה יכולים להיות Google, Yahoo וכן הלאה. אם התעבורה מגיעה מויקיפדיה למשל, אז מקור התעבורה הוא wikipedia.org. לא להתבלבל בין מקור תעבורה (Source) לסוג תעבורה (Medium).

תגובות

Please Post Your Comments & Reviews

האימייל לא יוצג באתר.

מציין את שם האתר שייצר תעבורה לאתר או לדף נחיתה, בין אם הוא מנוע חיפוש או אתר מקשר. למשל, אם התעבורה מגיעה ממנועי חיפוש שונים, אז מקורות התעבורה יכולים להיות Google, Yahoo וכן הלאה. אם התעבורה מגיעה מויקיפדיה למשל, אז מקור התעבורה הוא wikipedia.org. לא להתבלבל בין מקור תעבורה (Source) לסוג תעבורה (Medium).