Social Reach

הורדת ספר

סך כל הקהילה/גולשים/אוהדים המקושרים לחברה או למותג בכל הפלטפורמות החברתיות בה היא פועלת. אם יש לכם 5000 אוהדים בפייסבוק, 500 מנויים ביוטיוב ו 20,000 עוקבים בטוויטר, הרי שה Social Reach שווה לסכום כולם (25,500).

חשוב לזכור שמדובר בפוטנציאל בלבד ולא בקהל שבאופן מלא והרמטי מאזין לכל דבר שאתם מספרים. כדי לציין את האפקטיביות של הקהל, משתמשים במונח Engagement.

תגובות

Please Post Your Comments & Reviews

האימייל לא יוצג באתר.

סך כל הקהילה/גולשים/אוהדים המקושרים לחברה או למותג בכל הפלטפורמות החברתיות בה היא פועלת. אם יש לכם 5000 אוהדים בפייסבוק, 500 מנויים ביוטיוב ו 20,000 עוקבים בטוויטר, הרי שה Social Reach שווה לסכום כולם (25,500).

חשוב לזכור שמדובר בפוטנציאל בלבד ולא בקהל שבאופן מלא והרמטי מאזין לכל דבר שאתם מספרים. כדי לציין את האפקטיביות של הקהל, משתמשים במונח Engagement.