Social Mention

הורדת ספר

כלל האזכורים שיש למותג/חברה/שם ברשתות חברתיות, בלוגים ופלטפורמות תוכן. ישנם כלים שמנטרים פעילות כזו, כאשר האזכורים יכולים להיות חיוביים, שליליים או ניטראליים. לכלים אלו יש היבטים של הקשבה ללקוחות מחד אך גם כחלק מניהול מוניטין ברשת.

תגובות

Please Post Your Comments & Reviews

האימייל לא יוצג באתר.

כלל האזכורים שיש למותג/חברה/שם ברשתות חברתיות, בלוגים ופלטפורמות תוכן. ישנם כלים שמנטרים פעילות כזו, כאשר האזכורים יכולים להיות חיוביים, שליליים או ניטראליים. לכלים אלו יש היבטים של הקשבה ללקוחות מחד אך גם כחלק מניהול מוניטין ברשת.