Social Conversion

הורדת ספר

אחוז ההמרה מתוך סך ה Social Reach שיש למותג/חברה. כלומר כמה מתוך סך הקהילה השלים פעולה רצויה, רכש משהו, או עמד ביעדי הקמפיין (למשל הוריד אפליקציה).

תגובות

Please Post Your Comments & Reviews

האימייל לא יוצג באתר.

אחוז ההמרה מתוך סך ה Social Reach שיש למותג/חברה. כלומר כמה מתוך סך הקהילה השלים פעולה רצויה, רכש משהו, או עמד ביעדי הקמפיין (למשל הוריד אפליקציה).