Search Analytics

הורדת ספר

מדידת הרגלי החיפוש של הגולשים בתוך האתר שלכם, כלומר, חיפושים שבוצעו בשדה החיפוש שמיקמתם באתר. יש חשיבות רבה במעקב אחר מה הגולשים מחפשים באתר שלכם, במיוחד כאשר אתם מאפשרים להם חיפוש מתקדם המכיל כמה שדות חיפוש או קטגוריות חיפוש. הרגלים אלו ילמדו אתכם על מה מעניין אותם, איפה הניווט "כושל" אם בכלל, ויתן לכם רעיונות לשינויים במבנה האתר אובתכנים.

תגובות

מדידת הרגלי החיפוש של הגולשים בתוך האתר שלכם, כלומר, חיפושים שבוצעו בשדה החיפוש שמיקמתם באתר. יש חשיבות רבה במעקב אחר מה הגולשים מחפשים באתר שלכם, במיוחד כאשר אתם מאפשרים להם חיפוש מתקדם המכיל כמה שדות חיפוש או קטגוריות חיפוש. הרגלים אלו ילמדו אתכם על מה מעניין אותם, איפה הניווט "כושל" אם בכלל, ויתן לכם רעיונות לשינויים במבנה האתר אובתכנים.