SAAS

הורדת ספר

SAAS  – ראשי תיבות של Software As A Service. כלומר, תוכנה שאינה מותקנת במחשבים של המשתמשים והגישה אליה היא דרך רשת האינטנרט. Google Analytics למשל היא מערכת SAAS. מערכות אלו דורשות אנליטיקס פנימי על מנת לבחון את ביצועי התוכנה, הרגלי השימוש של המשתמשים וכו'.

תגובות

Please Post Your Comments & Reviews

האימייל לא יוצג באתר.

SAAS  – ראשי תיבות של Software As A Service. כלומר, תוכנה שאינה מותקנת במחשבים של המשתמשים והגישה אליה היא דרך רשת האינטנרט. Google Analytics למשל היא מערכת SAAS. מערכות אלו דורשות אנליטיקס פנימי על מנת לבחון את ביצועי התוכנה, הרגלי השימוש של המשתמשים וכו'.