Return On Investment - ROI

הורדת ספר

בעברית: החזר השקעה. אולי מילת הקסם הכי חשובה בעולם השיווק באינטרנט ובאנליטיקס בפרט. המונח מציין את היחס בין הכסף והמשאבים שהושקעו בפעילות שיווקית כלשהי לבין ההכנסות שנבעו מאותם מאמצים. מעבר לנוסחה הזו, ROI משמש גם מדד אחיד להשוואה בין ביצועים של אפיקי שיווק שונים.

נוסחת החישוב פשוטה למדי: (הכנסות פחות עלויות ) / עלויות. את התוצאה נכפיל ב 100 על מנת לקבל את התוצאה באחוזים. לדוגמא, אם השקעתי בבאנרים 1000$החודש, והם הניבו לי עסקאות בשווי 1400$, החישוב הוא:

 • 1400-1000=400.
 • 400/1000 = 0.4
 • 0.4*100 = החזר השקעה של 40%.

על מנת להגדיר החזר השקעה (ROI), יש להחליט באופן מדוייק מה זה בעצם הכנסות ומה זה הוצאות. הכנסות למשל יכולות להיות:

 • סך ההכנסות מהלקוחות
 • הרווחים ברוטו מהלקוחות  (מינוס עלות השירות/מוצר)
 • הרווחים נטו (מינוס הוצאות נוספות).

מן העבר השני, הוצאות יכולות לכלול או שלא לכלול:

 • הוצאות לפלטפורמת הפרסום (מה התשלום שהעברתי לגוגל על המודעות)
 • הוצאות על קופירייטינג ועיצוב המודעות
 • הוצאות למפתח
 • הוצאות על זמן שהושקע בתכנון וניהול הקמפיין וכן הלאה.

תוך כך, נוסחת ה ROI הבסיסית יכולה ללבוש צורות ווריאציות שונות, המשתנות בהתאם לצורת החישוב האישית שלכם. אך לא משנה איך תעשו זאת, יש לשמור על אחידות ועקביות בשיטה.

תגובות

Please Post Your Comments & Reviews

האימייל לא יוצג באתר.

בעברית: החזר השקעה. אולי מילת הקסם הכי חשובה בעולם השיווק באינטרנט ובאנליטיקס בפרט. המונח מציין את היחס בין הכסף והמשאבים שהושקעו בפעילות שיווקית כלשהי לבין ההכנסות שנבעו מאותם מאמצים. מעבר לנוסחה הזו, ROI משמש גם מדד אחיד להשוואה בין ביצועים של אפיקי שיווק שונים.

נוסחת החישוב פשוטה למדי: (הכנסות פחות עלויות ) / עלויות. את התוצאה נכפיל ב 100 על מנת לקבל את התוצאה באחוזים. לדוגמא, אם השקעתי בבאנרים 1000$החודש, והם הניבו לי עסקאות בשווי 1400$, החישוב הוא:

 • 1400-1000=400.
 • 400/1000 = 0.4
 • 0.4*100 = החזר השקעה של 40%.

על מנת להגדיר החזר השקעה (ROI), יש להחליט באופן מדוייק מה זה בעצם הכנסות ומה זה הוצאות. הכנסות למשל יכולות להיות:

 • סך ההכנסות מהלקוחות
 • הרווחים ברוטו מהלקוחות  (מינוס עלות השירות/מוצר)
 • הרווחים נטו (מינוס הוצאות נוספות).

מן העבר השני, הוצאות יכולות לכלול או שלא לכלול:

 • הוצאות לפלטפורמת הפרסום (מה התשלום שהעברתי לגוגל על המודעות)
 • הוצאות על קופירייטינג ועיצוב המודעות
 • הוצאות למפתח
 • הוצאות על זמן שהושקע בתכנון וניהול הקמפיין וכן הלאה.

תוך כך, נוסחת ה ROI הבסיסית יכולה ללבוש צורות ווריאציות שונות, המשתנות בהתאם לצורת החישוב האישית שלכם. אך לא משנה איך תעשו זאת, יש לשמור על אחידות ועקביות בשיטה.