Return on Ad Spent - ROAS

הורדת ספר

אם המונח ROI התמקד בחישוב יחסית פשוט של עלויות אל מול הכנסות או רווחים, אז המונח Return on Ad Spent – ROAS הוא הרבה יותר גרנולרי ובודק את היחס בין עלות של מודעה (או מילת מפתח או קמפיין) אל מול הרווחים שנגזרו מאותה מודעה/קמפיין.

אל תוך החישוב הזה, חלקכם גם יעשה שימוש במודלים של Attribution כדי לנסות להבין מה קורה במידה ומשתמש ממיר לאחר כמה מפגשים (הקלקות או צפיות) עם המודעות שלכם בערוצים השונים. אם משתמש הגיע ממודעה מסויימת בפייסבוק וחזר דרלך הרימרקטיגנ של גוגל, מה האופטימיזציה שתצטרכו לעשות על מנת לשפר את הביצוע של המשפך הזה? האם זה להוסיף עוד שני סנט ל CPM של פייסבוק או להוסיף עוד 10סנט לרימרקטינג של גוגל? מה התרומה הישירה והשולית של כל סנט במערכ הפרסום שלכם?

אגב, סביר להניח שאם אתם כבר בתעשיית הפרסום ואופטימיזציית הקמפיינים כמונו, אתם משתמשים למעשה ב ROAS בכל רגע נתון מבלי ששמתם לב, בטח ובטח אם אתם פועלים באתרי אי-קומרס או Publishers.

 

תגובות

אם המונח ROI התמקד בחישוב יחסית פשוט של עלויות אל מול הכנסות או רווחים, אז המונח Return on Ad Spent – ROAS הוא הרבה יותר גרנולרי ובודק את היחס בין עלות של מודעה (או מילת מפתח או קמפיין) אל מול הרווחים שנגזרו מאותה מודעה/קמפיין.

אל תוך החישוב הזה, חלקכם גם יעשה שימוש במודלים של Attribution כדי לנסות להבין מה קורה במידה ומשתמש ממיר לאחר כמה מפגשים (הקלקות או צפיות) עם המודעות שלכם בערוצים השונים. אם משתמש הגיע ממודעה מסויימת בפייסבוק וחזר דרלך הרימרקטיגנ של גוגל, מה האופטימיזציה שתצטרכו לעשות על מנת לשפר את הביצוע של המשפך הזה? האם זה להוסיף עוד שני סנט ל CPM של פייסבוק או להוסיף עוד 10סנט לרימרקטינג של גוגל? מה התרומה הישירה והשולית של כל סנט במערכ הפרסום שלכם?

אגב, סביר להניח שאם אתם כבר בתעשיית הפרסום ואופטימיזציית הקמפיינים כמונו, אתם משתמשים למעשה ב ROAS בכל רגע נתון מבלי ששמתם לב, בטח ובטח אם אתם פועלים באתרי אי-קומרס או Publishers.