Path Analysis

הורדת ספר

תיאור הנתיב המלא שעשה הגולש באתר מהרגע שנכנס אליו דרך מקורות הגעה שונים ועד שיצא. הניתב כולל את כל הדפים בהם צפה ולעיתים גם פירוט של מרכיבי האינטראקציה במהלך הגלישה כגון, איפה הקליק, באזיה וידאו צפה וכו'. לא כל כלי האנליטיקס מספקים מידע זה.

תגובות

Please Post Your Comments & Reviews

האימייל לא יוצג באתר.

תיאור הנתיב המלא שעשה הגולש באתר מהרגע שנכנס אליו דרך מקורות הגעה שונים ועד שיצא. הניתב כולל את כל הדפים בהם צפה ולעיתים גם פירוט של מרכיבי האינטראקציה במהלך הגלישה כגון, איפה הקליק, באזיה וידאו צפה וכו'. לא כל כלי האנליטיקס מספקים מידע זה.