Page

הורדת ספר

דף, יחידת תוכן באתר.
בדרך כלל, באתרים רגילים, דפים נכתבים בשפות תכנון שונות בהתאם למערכת ניהול התוכן. הדפים יכולים להכתב ב PHP,ASP, HTML ועוד. עם זאת, מערכות אנליטיקס מסויימות, יכולות לכנות "דפים" גם מסכים בתוך אתר פלאש, או פעולות מסויימות בתוך האתר שלכם למשל הקלקה על כפתור מסויים שיכולה להיחשב כ"דף" שצפו בו.

 

תגובות

Please Post Your Comments & Reviews

האימייל לא יוצג באתר.

דף, יחידת תוכן באתר.
בדרך כלל, באתרים רגילים, דפים נכתבים בשפות תכנון שונות בהתאם למערכת ניהול התוכן. הדפים יכולים להכתב ב PHP,ASP, HTML ועוד. עם זאת, מערכות אנליטיקס מסויימות, יכולות לכנות "דפים" גם מסכים בתוך אתר פלאש, או פעולות מסויימות בתוך האתר שלכם למשל הקלקה על כפתור מסויים שיכולה להיחשב כ"דף" שצפו בו.