Optimal Engagement Times

הורדת ספר

זמני הפרסום האידיאליים לפוסטים, טוויטים, סטטוסים וכו' בהתאם לרשת החברתית. זמן הפרסום האידיאלי הוא כזה שמאפשר חשיפה מקסימלית, מעורבות והדהוד גבוה של התוכן. הזמן משתנה בהתאם לקהל היעד, סוג התוכן והפלטפורמה.

זמן זה משמש גם לבחינת זמנים אידיאליים לפרסום תכנים באתרי תוכן. מתי התוכן זוכה לחשיפה גבוהה ביותר, מתי כדאי לפרסם אותו, מתי הוא יזכה לתהודה הגבוהה ביותר וכו'. מדד זה נלמד ע"י עבודת אנליטיקס עקבית ומשמש כסמן ימני בניהול התוכן באתר. אני ממליץ להיזהר מבנצ'מארקים ומחקרים. לכל אתר, לכל נישת תוכן, יש את השעות והימים המתאימים והרלוונטיים אליו וכמעט כמו תמיד – לפעמים ללכת עם העדר הופך אתכם לממוצעים…

תגובות

Please Post Your Comments & Reviews

האימייל לא יוצג באתר.

זמני הפרסום האידיאליים לפוסטים, טוויטים, סטטוסים וכו' בהתאם לרשת החברתית. זמן הפרסום האידיאלי הוא כזה שמאפשר חשיפה מקסימלית, מעורבות והדהוד גבוה של התוכן. הזמן משתנה בהתאם לקהל היעד, סוג התוכן והפלטפורמה.

זמן זה משמש גם לבחינת זמנים אידיאליים לפרסום תכנים באתרי תוכן. מתי התוכן זוכה לחשיפה גבוהה ביותר, מתי כדאי לפרסם אותו, מתי הוא יזכה לתהודה הגבוהה ביותר וכו'. מדד זה נלמד ע"י עבודת אנליטיקס עקבית ומשמש כסמן ימני בניהול התוכן באתר. אני ממליץ להיזהר מבנצ'מארקים ומחקרים. לכל אתר, לכל נישת תוכן, יש את השעות והימים המתאימים והרלוונטיים אליו וכמעט כמו תמיד – לפעמים ללכת עם העדר הופך אתכם לממוצעים…