New Visitor

הורדת ספר

גולש שהגיע לאתר שלכם, ומערכת האנליטקיס מזהה אותו כגולש שטרם ביקר בעבר. הזיהוי מתבצע בעזרת עוגייה (Cookie) הנטמנת במחשבו של הגולש בביקורו הראשון באתר, ובביקורים הבאים מערכת האנליטיקס מחפשת עוגייה זו. במידה והיא לא מוצאת הרי שמדובר במבקר חדש. במידה והיא כן מוצאת, מדובר במבקר חוזר.

יש לזכור שכל מערכת אנליטיקס מזהה גולשים בשיטות שונות, ובמידה והגולש מחק את ה Cookies במחשב שלו, הוא יזוהה כמבקר חדש גם אם היה כבר באתר פעמים רבות.

תגובות

Please Post Your Comments & Reviews

האימייל לא יוצג באתר.

גולש שהגיע לאתר שלכם, ומערכת האנליטקיס מזהה אותו כגולש שטרם ביקר בעבר. הזיהוי מתבצע בעזרת עוגייה (Cookie) הנטמנת במחשבו של הגולש בביקורו הראשון באתר, ובביקורים הבאים מערכת האנליטיקס מחפשת עוגייה זו. במידה והיא לא מוצאת הרי שמדובר במבקר חדש. במידה והיא כן מוצאת, מדובר במבקר חוזר.

יש לזכור שכל מערכת אנליטיקס מזהה גולשים בשיטות שונות, ובמידה והגולש מחק את ה Cookies במחשב שלו, הוא יזוהה כמבקר חדש גם אם היה כבר באתר פעמים רבות.