Keyword

הורדת ספר

מילת מפתח, קרויה גם Search Term. המונח מתאר את המילים אותם הזין הגולש במנועי חיפוש טרם הגיע לאתר או צפה במודעה מסויימת.

תגובות

Please Post Your Comments & Reviews

האימייל לא יוצג באתר.

מילת מפתח, קרויה גם Search Term. המונח מתאר את המילים אותם הזין הגולש במנועי חיפוש טרם הגיע לאתר או צפה במודעה מסויימת.