Impressions

הורדת ספר

בעברית: חשיפות. מספר הפעמים שיחידת תוכן מסויים נצפתה ע"י הגולשים. יחידת תוכן יכולה להיות דף באתר, מודעת פרסומת, באנר, סטטוס בפייסבוק וכו'. יש לזכור שחשיפה זה לא אומר שבאמת הגולש קרא את התוכן, אלא שהתוכן היה חשוף לעיניו. בהקבלה, אם פרסמתם מודעה בעיתון שהתפוצה שלו זה 20,000 עותקים, הרי שהמודעה שלכם זכתה באופן תיאורטי ל 20,000 חשיפות. למה תיאורטית? כי ייתכן וכמה אנשים קוראים את אותו העותק, כי ייתכן ויש לא מעט עותקים שלא מחולקים או נזרקים כעודפים, כיי ייתכן ואנשים מדלגים על איזור המודעות בעיתון וכן הלאה. אותו כנ"ל גם באונליין. זה שיש מודעה זה לא אומר שגולשים קראו אותה, ייתכן ויש חוסמי פרסומות, ייתכן ואין שום דבר שמשך את העין והמודעה "נטמעה" כחלק מהרעש של האתר, וכמובן יש לזכור את עיוורון הפרסומות של הגולשים.

המונח חשיפות (Impressions) בא גם בהקשר של CTR – Click Through Rate

תגובות

Please Post Your Comments & Reviews

האימייל לא יוצג באתר.

בעברית: חשיפות. מספר הפעמים שיחידת תוכן מסויים נצפתה ע"י הגולשים. יחידת תוכן יכולה להיות דף באתר, מודעת פרסומת, באנר, סטטוס בפייסבוק וכו'. יש לזכור שחשיפה זה לא אומר שבאמת הגולש קרא את התוכן, אלא שהתוכן היה חשוף לעיניו. בהקבלה, אם פרסמתם מודעה בעיתון שהתפוצה שלו זה 20,000 עותקים, הרי שהמודעה שלכם זכתה באופן תיאורטי ל 20,000 חשיפות. למה תיאורטית? כי ייתכן וכמה אנשים קוראים את אותו העותק, כי ייתכן ויש לא מעט עותקים שלא מחולקים או נזרקים כעודפים, כיי ייתכן ואנשים מדלגים על איזור המודעות בעיתון וכן הלאה. אותו כנ"ל גם באונליין. זה שיש מודעה זה לא אומר שגולשים קראו אותה, ייתכן ויש חוסמי פרסומות, ייתכן ואין שום דבר שמשך את העין והמודעה "נטמעה" כחלק מהרעש של האתר, וכמובן יש לזכור את עיוורון הפרסומות של הגולשים.

המונח חשיפות (Impressions) בא גם בהקשר של CTR – Click Through Rate