Hits

הורדת ספר

Hit מוגדר כמספר הפעמים בהם נצרכו יחידות תוכן באתר ונספרו אירועים. למשל אם היו מאה גולשים באתר שצפו ב 1000 דפים בסך הכל, וכל אחד מהם הוריד למשל PDF, אפשר לומר שיש 1100 היטס.

בדרך כלל המונח חשוב כדי לסכום את סך האינטראקציות של הגולשים ומעבר לזה, הוא משמש לציון מגבלות של מערכות אנליטיקס. לכל מערכת יש מגבלת Hits שהיא יכולה לספור ולתעד. המכסה בדרך כלל היא יומית ומעבר לה המערכת מפסיקה לספור נתונים.

תגובות

Please Post Your Comments & Reviews

האימייל לא יוצג באתר.

Hit מוגדר כמספר הפעמים בהם נצרכו יחידות תוכן באתר ונספרו אירועים. למשל אם היו מאה גולשים באתר שצפו ב 1000 דפים בסך הכל, וכל אחד מהם הוריד למשל PDF, אפשר לומר שיש 1100 היטס.

בדרך כלל המונח חשוב כדי לסכום את סך האינטראקציות של הגולשים ומעבר לזה, הוא משמש לציון מגבלות של מערכות אנליטיקס. לכל מערכת יש מגבלת Hits שהיא יכולה לספור ולתעד. המכסה בדרך כלל היא יומית ומעבר לה המערכת מפסיקה לספור נתונים.