Funnel

הורדת ספר

בעברית: משפך. בא לייצג תהליך בו אנו מעבירים את הגולש עד שיבצע פעילות מסויימת שסופה הוגדר מראש. יש Funnel שיווקי (כמו במודל AIDA), ויש Funnel מכירתי באתר או באפליקציה שלנו – למשל טופס רכישת מוצר הכולל כמה שלבים, או רישום לכנס. ה Funnel הוא למעשה תרשים המתאר את כל שלבי התהליך, לדוגמא אם אני מוכר שירות אונליין עם שלוש חבילות לבחירה, ה Funnel יכול להיראות כך.

  • צעד 1: טופס רישום פרטים אישיים
  • צעד 2: טופס בחירת חבילה
  • צעד 3: טופס מילוי פרטים נוספים
  • צעד 4: טופס הזנת פרטי תשלום.
  • צעד 5: דף תודה.

זהו Funnel של חמישה צעדים כאשר הצעד החמישי מציין למעשה שבוצעה המרה (Conversion). ניתן באופן דומה להגדיר Funnel-ים נוספים באתר על מנת למדוד איפה הגולשים נוטשים אותנו באמצע התהליך (abandonment).

תגובות

Please Post Your Comments & Reviews

האימייל לא יוצג באתר.

בעברית: משפך. בא לייצג תהליך בו אנו מעבירים את הגולש עד שיבצע פעילות מסויימת שסופה הוגדר מראש. יש Funnel שיווקי (כמו במודל AIDA), ויש Funnel מכירתי באתר או באפליקציה שלנו – למשל טופס רכישת מוצר הכולל כמה שלבים, או רישום לכנס. ה Funnel הוא למעשה תרשים המתאר את כל שלבי התהליך, לדוגמא אם אני מוכר שירות אונליין עם שלוש חבילות לבחירה, ה Funnel יכול להיראות כך.

  • צעד 1: טופס רישום פרטים אישיים
  • צעד 2: טופס בחירת חבילה
  • צעד 3: טופס מילוי פרטים נוספים
  • צעד 4: טופס הזנת פרטי תשלום.
  • צעד 5: דף תודה.

זהו Funnel של חמישה צעדים כאשר הצעד החמישי מציין למעשה שבוצעה המרה (Conversion). ניתן באופן דומה להגדיר Funnel-ים נוספים באתר על מנת למדוד איפה הגולשים נוטשים אותנו באמצע התהליך (abandonment).