Exit Pages

הורדת ספר

דפי יציאה – הדף האחרון בו נמצא הגולש לפני שהוא עוזב את האתר, ולמעשה ההיפך מדף נחיתה. שימו לב מהם דפי היציאה באתר וכמה זמן שוהים בהם. בדקו איזה דפים היו לפניהם אם בכלל.

תגובות

Please Post Your Comments & Reviews

האימייל לא יוצג באתר.

דפי יציאה – הדף האחרון בו נמצא הגולש לפני שהוא עוזב את האתר, ולמעשה ההיפך מדף נחיתה. שימו לב מהם דפי היציאה באתר וכמה זמן שוהים בהם. בדקו איזה דפים היו לפניהם אם בכלל.