Event

הורדת ספר

פעולה כלשהי שמתרחשת באתר, בין אם באופן אקטיבי ע"י הגולש או באופן סמוי מאחורי הקלעים, ושאנו מתעדים אותה במערכת האנליטיקס. דוגמאות לאירועים:

 • הקלקה על כפתור הרישום ל RSS.
 • הקלקה על קישור הורדה של PDF כלשהו.
 • מעקב אחר תזוזות של העכבר – כל תזוזה של העכבר מתועדת כ Eevent כולל הקואורדינטות.
 • מעקב אחרי גלילה- כל שימוש בפס הגלילה מפעיל תיעוד של הפעולה.
 • הקלקה על כפתורים שונים באתר.
 • וכו'

תגובות

Please Post Your Comments & Reviews

האימייל לא יוצג באתר.

פעולה כלשהי שמתרחשת באתר, בין אם באופן אקטיבי ע"י הגולש או באופן סמוי מאחורי הקלעים, ושאנו מתעדים אותה במערכת האנליטיקס. דוגמאות לאירועים:

 • הקלקה על כפתור הרישום ל RSS.
 • הקלקה על קישור הורדה של PDF כלשהו.
 • מעקב אחר תזוזות של העכבר – כל תזוזה של העכבר מתועדת כ Eevent כולל הקואורדינטות.
 • מעקב אחרי גלילה- כל שימוש בפס הגלילה מפעיל תיעוד של הפעולה.
 • הקלקה על כפתורים שונים באתר.
 • וכו'