Entry Page

הורדת ספר

הדף הראשון אליו מגיע הגולש באתר שלכם. זה לא חייב להיות כמובן דף הבית בהכרח. מומלץ להסתכל בדוחות דפי הכניסה ולזהות דפים חלשים שלא מייצרים עניין ובעלי אחוז נטישה גבוה. [ניתן לקרוא לדפים אלו גם דפי נחיתה]

תגובות

Please Post Your Comments & Reviews

האימייל לא יוצג באתר.

הדף הראשון אליו מגיע הגולש באתר שלכם. זה לא חייב להיות כמובן דף הבית בהכרח. מומלץ להסתכל בדוחות דפי הכניסה ולזהות דפים חלשים שלא מייצרים עניין ובעלי אחוז נטישה גבוה. [ניתן לקרוא לדפים אלו גם דפי נחיתה]