Engagement

הורדת ספר

אולי המילה המדוברת ביותר בתחום המדיה החברתית, ועם זאת, נוטים לתרגם אותה באופנים שונים כגון – אינטראקציה, מעורבות, הדדיות, שיתוף פעולה, הנעה ועוד. כל המושגים באים לתאר את רמת המעורבות של האוהדים (או העוקבים) שלנו במדיה החברתית. מעורבות יכולה להתרחש כאשר האוהדים מגיבים (Comment), משתפים (Share) או מפרגנים (Like,tweet). ככל שיש יותר מאלו, יש Engagement גובה יותר.

תגובות

Please Post Your Comments & Reviews

האימייל לא יוצג באתר.

אולי המילה המדוברת ביותר בתחום המדיה החברתית, ועם זאת, נוטים לתרגם אותה באופנים שונים כגון – אינטראקציה, מעורבות, הדדיות, שיתוף פעולה, הנעה ועוד. כל המושגים באים לתאר את רמת המעורבות של האוהדים (או העוקבים) שלנו במדיה החברתית. מעורבות יכולה להתרחש כאשר האוהדים מגיבים (Comment), משתפים (Share) או מפרגנים (Like,tweet). ככל שיש יותר מאלו, יש Engagement גובה יותר.