Direct Traffic

הורדת ספר

כלל התעבורה המגיעה מתוך הקלדה ישירה של כתובת האתר בדפדפן, הקלקה על כפתור כתובת האתר בתפריט הכתובות המועדפות בדפדפן, או הקלקה על קישור בתוך מייל במידה ואפליקציית המייל הינה שולחנית (Desktop) כגון Outlook, Notes.

ישנם עוד שני סוגי תעבורה  – Referral traffic ו Search Engine Traffic. במידה וכלי האנליטיקס אינו מצליח לסווג את סוג התעבורה כאחד משני אלו, הוא מסווג אותה כ Direct בכל מקרה.

תגובות

Please Post Your Comments & Reviews

האימייל לא יוצג באתר.

כלל התעבורה המגיעה מתוך הקלדה ישירה של כתובת האתר בדפדפן, הקלקה על כפתור כתובת האתר בתפריט הכתובות המועדפות בדפדפן, או הקלקה על קישור בתוך מייל במידה ואפליקציית המייל הינה שולחנית (Desktop) כגון Outlook, Notes.

ישנם עוד שני סוגי תעבורה  – Referral traffic ו Search Engine Traffic. במידה וכלי האנליטיקס אינו מצליח לסווג את סוג התעבורה כאחד משני אלו, הוא מסווג אותה כ Direct בכל מקרה.