CRO - Conversion Rate Optimization

הורדת ספר

CRO זו תורה שלמה אשר שמה לה במטרה לשפר את יחס ההמרה באתר באמצעים שונים, בין היתר על ידי ניתוח מעמיק של נתוני האנליטיקס, בחינת האתר ותפקודו, מעקב אחר פעילות ומאפייני הגולשים תוך שימת דגש על תהליכים, ממשק משתמש (UI) וחווית משתמש (UX). עבודת ה CRO דורשת מיומנות, סבלנות ונסיון רב.

תגובות

Please Post Your Comments & Reviews

האימייל לא יוצג באתר.

CRO זו תורה שלמה אשר שמה לה במטרה לשפר את יחס ההמרה באתר באמצעים שונים, בין היתר על ידי ניתוח מעמיק של נתוני האנליטיקס, בחינת האתר ותפקודו, מעקב אחר פעילות ומאפייני הגולשים תוך שימת דגש על תהליכים, ממשק משתמש (UI) וחווית משתמש (UX). עבודת ה CRO דורשת מיומנות, סבלנות ונסיון רב.