CPP - Cost Per Point

הורדת ספר

CPP הינה שיטת תמחור מודעות שאינה מקובלת ברוב האתרים ומיועדת לחישוב עלות פר נקודת רייטינג אחת בתעשיית הטלוויזיה בעיקר המבוססת מדדי רייטינג כדוגמת נילסן. כלומר, כמה כסף אני צריך להוציא על פרוסם התוכנית  כדי להגדיל את הרייטינג שלי בנקודה אחת.

תגובות

Please Post Your Comments & Reviews

האימייל לא יוצג באתר.

CPP הינה שיטת תמחור מודעות שאינה מקובלת ברוב האתרים ומיועדת לחישוב עלות פר נקודת רייטינג אחת בתעשיית הטלוויזיה בעיקר המבוססת מדדי רייטינג כדוגמת נילסן. כלומר, כמה כסף אני צריך להוציא על פרוסם התוכנית  כדי להגדיל את הרייטינג שלי בנקודה אחת.