CPA - Cost Per Action

הורדת ספר

CPA – כמה אני צריך להשקיע בפרסום על מנת שהגולש יבצע פעולה מסויימת שהגדרתי אותה (Action). הפעולה הזו מוגדרת מראש ויכולה להיות למשל מילוי של טופס צור קשר, הורדה של קובץ, רישום לניוזלטר, רכישה של דבר מסויים וכו'.

לעיתים נוהגים להתייחס למונח CPA כ Cost Per Acquisition, כלומר לא סתם מדידה של פעולה כללית, אלא מדידה של רכישה של משהו מסויים. יש לזכור שכל Acquisition הוא Action כמובן, אבל לא כל Action הוא Acquisition (-:

תגובות

Please Post Your Comments & Reviews

האימייל לא יוצג באתר.

CPA – כמה אני צריך להשקיע בפרסום על מנת שהגולש יבצע פעולה מסויימת שהגדרתי אותה (Action). הפעולה הזו מוגדרת מראש ויכולה להיות למשל מילוי של טופס צור קשר, הורדה של קובץ, רישום לניוזלטר, רכישה של דבר מסויים וכו'.

לעיתים נוהגים להתייחס למונח CPA כ Cost Per Acquisition, כלומר לא סתם מדידה של פעולה כללית, אלא מדידה של רכישה של משהו מסויים. יש לזכור שכל Acquisition הוא Action כמובן, אבל לא כל Action הוא Acquisition (-: