Cookie

הורדת ספר

בעברית: עוגייה. קובץ טקסט שמערכות האנליטיקס שותלות במחשב של הגולש. מערכות אנליטיקס שונות שותלות בין עוגייה אחת לעד שבע עוגיות במחשב. לכל עוגייה תפקיד שונה. אחת תפקידה לזהות את הגולש (כדי שנדע אם הוא מבקר חדש או חוזר), אחרת משמשת לזיהוי הביקור(Session) או לזיהוי מקור התעבורה של הגולש ועוד. העוגיות הם אבני היסוד של מערכות האנליטיקס ובלעדיהן כמעט לא ניתן לעקוב אחר מידע אמיתי על הרגלי הגלישה. יש שיטות מעקב אחרות ללא עוגיות אך הן משלימות ולא תחליפיות.

בכל פעם שמשתמש מגיע לאתר שלכם, מערכת האנליטיקס מחפשת את העוגיות שהיא שתלה ממוקדם ויוצרת חדשות אם צריך. יש לזכור שברגע שהמשתמש מוחק את העוגיות מהמחשב שלו, הרי שמדובר במשתמש חדש לגמרי וככל ההתייחסות אליו היא ככזה. בנוסף, חלק מהמשתמשים חוסמים עוגיות ולכן לא ניתן לעקוב אחרי פעילותם באתר ברוב מערכות האנליטיקס.

תגובות

Please Post Your Comments & Reviews

האימייל לא יוצג באתר.

בעברית: עוגייה. קובץ טקסט שמערכות האנליטיקס שותלות במחשב של הגולש. מערכות אנליטיקס שונות שותלות בין עוגייה אחת לעד שבע עוגיות במחשב. לכל עוגייה תפקיד שונה. אחת תפקידה לזהות את הגולש (כדי שנדע אם הוא מבקר חדש או חוזר), אחרת משמשת לזיהוי הביקור(Session) או לזיהוי מקור התעבורה של הגולש ועוד. העוגיות הם אבני היסוד של מערכות האנליטיקס ובלעדיהן כמעט לא ניתן לעקוב אחר מידע אמיתי על הרגלי הגלישה. יש שיטות מעקב אחרות ללא עוגיות אך הן משלימות ולא תחליפיות.

בכל פעם שמשתמש מגיע לאתר שלכם, מערכת האנליטיקס מחפשת את העוגיות שהיא שתלה ממוקדם ויוצרת חדשות אם צריך. יש לזכור שברגע שהמשתמש מוחק את העוגיות מהמחשב שלו, הרי שמדובר במשתמש חדש לגמרי וככל ההתייחסות אליו היא ככזה. בנוסף, חלק מהמשתמשים חוסמים עוגיות ולכן לא ניתן לעקוב אחרי פעילותם באתר ברוב מערכות האנליטיקס.