Conversion

הורדת ספר

בעברית: המרה. המרה מתבצעת כאשר הגולש שהגיע לאתר או לדף הנחיתה, ומבצע פעולה שהגדרנו אותה כיעד. בדרך כלל מתייחסים למונח זה באופן ככלי כגון: מה שיעור ההמרות שלך באתר? כלומר, מה אחוז הגולשים שהשלימו יעד מסויים מתוך סך הגולשים שהגיע לאתר.

ראוי לציין שיש פעולות רבות שניתן לבצע בתוך האתר שתפקידן לשפר את ההמרות, כלומר לגרום לאנשים להשלים יותר יעדים שהגדרתם. חלק מהפעולות כולל שינויים במבנה האתר, שינויי טקסטים, הזזת כפתורים, שינוי של קריאה לפעולה (Call to Action) ועוד.

תגובות

Please Post Your Comments & Reviews

האימייל לא יוצג באתר.

בעברית: המרה. המרה מתבצעת כאשר הגולש שהגיע לאתר או לדף הנחיתה, ומבצע פעולה שהגדרנו אותה כיעד. בדרך כלל מתייחסים למונח זה באופן ככלי כגון: מה שיעור ההמרות שלך באתר? כלומר, מה אחוז הגולשים שהשלימו יעד מסויים מתוך סך הגולשים שהגיע לאתר.

ראוי לציין שיש פעולות רבות שניתן לבצע בתוך האתר שתפקידן לשפר את ההמרות, כלומר לגרום לאנשים להשלים יותר יעדים שהגדרתם. חלק מהפעולות כולל שינויים במבנה האתר, שינויי טקסטים, הזזת כפתורים, שינוי של קריאה לפעולה (Call to Action) ועוד.