Bounce Rate

הורדת ספר

מדד זה מסייע לכם לזהות דפים בעלי יעילות נמוכה, חוסר עניין לגולשים או רלוונטיות. המדד מייצג את אחוז הגולשים שהגיעו מבחוץ לדף מסוים ולא המשיכו לדף אחר. לדוגמא, נניח שיש לכם דף שמקבל 100 מבקרים ביום ממילת מפתח מסויימת בגוגל. מתוך 100 המבקרים, 35 יוצאים החוצה ולא ממשיכים לדפים אחרים. זהו יחס Bounce של 35%.

תגובות

Please Post Your Comments & Reviews

האימייל לא יוצג באתר.

מדד זה מסייע לכם לזהות דפים בעלי יעילות נמוכה, חוסר עניין לגולשים או רלוונטיות. המדד מייצג את אחוז הגולשים שהגיעו מבחוץ לדף מסוים ולא המשיכו לדף אחר. לדוגמא, נניח שיש לכם דף שמקבל 100 מבקרים ביום ממילת מפתח מסויימת בגוגל. מתוך 100 המבקרים, 35 יוצאים החוצה ולא ממשיכים לדפים אחרים. זהו יחס Bounce של 35%.