Attribution - אטריביושן

הורדת ספר

היכולת לשייך מקור הגעה אחד או יותר להמרה. כאשר אנו מריצים קמפיינים בשלל ערוצים הרצים בו זמנית, נרצה לדעת לאיזה ערוץ הייתה התרומה הכי גדולה להמרה, על מנת שנוכל לאפטם תקציבים או לשנות את מפת הפרסום שלנו. נושא ה Attribution מורכב טכנולוגית וכולל קשיים מובנים במדידה ובבחירת המודל הנכון. לקריאה מורחבת בנושא Attribution (אטריביושן).

תגובות

היכולת לשייך מקור הגעה אחד או יותר להמרה. כאשר אנו מריצים קמפיינים בשלל ערוצים הרצים בו זמנית, נרצה לדעת לאיזה ערוץ הייתה התרומה הכי גדולה להמרה, על מנת שנוכל לאפטם תקציבים או לשנות את מפת הפרסום שלנו. נושא ה Attribution מורכב טכנולוגית וכולל קשיים מובנים במדידה ובבחירת המודל הנכון. לקריאה מורחבת בנושא Attribution (אטריביושן).

תגובות