Abandonment

הורדת ספר

בעברית: נטישה. בא לתאר אירוע בו גולש עוזב באמצע תהליך שבהוגדר מראש, למשל במהלך מילוי טופס רישום, בעת רכישת מוצר במספר שלבים וכו'. נטישה יכולה להתבטא ביציאה מהאתר או מעבר ליחידת תוכן אחרת באתר. דוגמה נפוצה לעניין זה – גולשים שקופצים באמצע תהליך רישום ורכישת מוצר, לדף המפרט את עלויות המוצר ושאינו חלק מהתהליך הטבעי אלא מקדים אותו בדר"כ.

תגובות

Please Post Your Comments & Reviews

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

בעברית: נטישה. בא לתאר אירוע בו גולש עוזב באמצע תהליך שבהוגדר מראש, למשל במהלך מילוי טופס רישום, בעת רכישת מוצר במספר שלבים וכו'. נטישה יכולה להתבטא ביציאה מהאתר או מעבר ליחידת תוכן אחרת באתר. דוגמה נפוצה לעניין זה – גולשים שקופצים באמצע תהליך רישום ורכישת מוצר, לדף המפרט את עלויות המוצר ושאינו חלק מהתהליך הטבעי אלא מקדים אותו בדר"כ.