Abandonment

הורדת ספר

בעברית: נטישה. בא לתאר אירוע בו גולש עוזב באמצע תהליך שהוגדר מראש, למשל במהלך מילוי טופס רישום, בעת רכישת מוצר במספר שלבים וכו'. נטישה יכולה להתבטא ביציאה מהאתר או מעבר ליחידת תוכן אחרת באתר. דוגמה נפוצה לעניין זה – גולשים שקופצים באמצע תהליך רישום ורכישת מוצר, לדף המפרט את עלויות המוצר ושאינו אמור להיות חלק מהתהליך הטבעי אלא מקדים אותו בדר"כ. חלק ממתהליכי אופטימיזציית משפכים מתמקדת בניטור וזיהוי גורמי הנטישה.

תגובות

Please Post Your Comments & Reviews

האימייל לא יוצג באתר.

בעברית: נטישה. בא לתאר אירוע בו גולש עוזב באמצע תהליך שהוגדר מראש, למשל במהלך מילוי טופס רישום, בעת רכישת מוצר במספר שלבים וכו'. נטישה יכולה להתבטא ביציאה מהאתר או מעבר ליחידת תוכן אחרת באתר. דוגמה נפוצה לעניין זה – גולשים שקופצים באמצע תהליך רישום ורכישת מוצר, לדף המפרט את עלויות המוצר ושאינו אמור להיות חלק מהתהליך הטבעי אלא מקדים אותו בדר"כ. חלק ממתהליכי אופטימיזציית משפכים מתמקדת בניטור וזיהוי גורמי הנטישה.